چیزهای کوچیک

اتفاق خوب منم اون لحظه ییه که لباسای آتلیه رو وا میکنم بعده 2 ماه یه نیم بطری و*یس* کی و دوتا هایپ لاشون پیدا میکنم ؛ بیا آقاهه ؛ عجب شبی بشه امشـــــــــــب چشمک

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
ttaanhhaa

به سلامتی دوستایی که تلخ میخورن و شیرین صحبت میکنن !!!