اف بی نوشت1

فلسفه وجودیه بعضی کارا ؛ بعضی اتفاقا ، بعضی آدما صرفا ریدن به منطقِ "خواستن توانستن است " ه ؛ به همین سادگی ...

/ 1 نظر / 13 بازدید
ttaanhhaa

رد نمیکنم اما نمیدونم موضوع چیه !!!! حتما اتفاق افتاده که اینقدر غلیظ گفتی دیگه؟؟؟؟