اطلاعیه

یه لینکدونی ه گوگل ریدری نصفه سیبیل داشتیم اونم به لطف پیشنهاد بیخودیه تعویض غالب خواهره ضایعم پرید ... حالا اومدم بگم تن خدا خودتون اسم و ادرس بزارین از اول لینکدونی سازی کنم ...

/ 10 نظر / 8 بازدید
نگی

تن خدا خودتو اذیت نکن [مغرور] این قالبم که همون قبلیه پس شما دو تا خواهر چیکار کردین [سوال]

من(رها)!

کد گوگل ریدریتو نگه می داشتی خو!!!![نیشخند]

پت

این قرطی بازی ها چیه!؟

پت

روی کاغذ با خودکار اسم و آدرسمون رو بنویس هر موقع خواستی تایپ کن از روش!!!! فکر کردی چی؟!

همدم

خواستم بگم من یادت نرم[پلک]

ttaanhhaa

سلام .... من که مطمئنم مشتری سفارشیتم [چشمک][نیشخند]

بیتا

گاهی وقت ها دل تنگی هم چنان ادامه پيدا می کند تا آن دورها تا آخر آسمان ، جايی نزديکی های زمين . کافيست سيگاری آتش بزنی ليوان سفالی داغ را در دست بگيری و پاهايت را آن سوی پنجره تاب دهی فارغ از نگاه مردک همسايه . و آرام آرام پوست صورتت را رها کنی به دست سرمای ابدی . دل تنگيت انگار هزار ساله ست رويت را بيهوده برمگردان . نه دستانی از پشت سر ، روی چشمانت حلقه خواهد زد نه هُرم داغ نَفَسی روی پوست گردنت خواهد نشست و نه بوی آشنايی به وسوسه ، از پنجره جدايت خواهد کرد . بيهودگی تا آن سوی ديوار بلند همسايه موج می زند و اميد تنها هم عمر يک سيگار است .