بیخوابی

خدا لعنتت کنه سولماز هم تورو هم اون فامیل شوهر عتیقه ات رو مثل چی داشتیم رو کاناپه چرت میزدیم و چرت مینوشتیم و دل سپرده بودیم به قار قارو تق تق و گومب گومبه ماشین لباسشویی.گند زدی به کاسه کوزه مون رفت...

خدا لعنتت کنه خب حالا به جوونیت رحم میکنم: خدا پدر شوهرتو لعنت کنه... خدا به خاک سیاه بشونتش... نونت نبود ابت نبود دعوا کردنت چی بود .اخر شبی خیر دنیا اخرت واسه بابا شون خریدی...(البت که کارتو عشگست-همون عشق استه نیو شایی)

همه اینارو گفتم که یعنی بیخواب شدیم رفت.

پیوست: چه حالی میده ادم از دست دختر عموش عصبانی میشه روح پدر شوهرشو(و پدر همسر خودمو)نوازش بده...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید