مهمان دارم

صبح با حسین رفتم بازار وایت وایت خریدم جاکمربندی کش سر یه جفت بوت چرم مشکی وبعد سر کوچه خرید خونه و بعد خونه ...

بادمجون سرخ کردم یه کم هم کبابی سالاد درست کردم ماهی رو تو سس سویا گذاشتم سبزی پلو هم درست کردم ماهی درست کردم ماست و بادمجون ناهار خوردیم خورشت بادمجون گذاشتم با برنج سفید شب مامان والی با ماشین اومدن بابا هم پیاده اومد شام خوردیم چای و پسته شامی .حسین رفت بیرون بعدا میگم کجا ... فعلا هم بای که مهمون دارم

/ 1 نظر / 6 بازدید
سوسن

با اینکه شام خوردم ولی گرسنم شد [خوشمزه][خوشمزه]