این روزا ...

عاشق اون رقصای مسخره تم ؛وقتی حسین از بشرا فیلم میگیره و تو پشتش ادا در میاری ؛وقتی میگه یکی پشتی رو با بیل خاموش کنه و تو میزنی تو سرت ؛وقتی با پای بسته بندی شده عین بنز ترکی میرقصی و تا میگیم خب حالا ظرفا ،میشی یه قطع نخاعیه مطلق ...

عاشق لحظه هایی که رویا از نماینده ی بیـــــــــــب لپتاپ میگیره نگا کنه و تو هی میگی : آقا بگیر ازش میندازه هااا ؛بگیر آقا راحت باش این راشیتیسمیه میندازه بد بخت میشیااااا بگیر دیگه میگم بگیر بگیر و آقاهه مستاصل هی به تو نگاه میکنه هی به رویا هی به لپتاپشو استرس همه هیکلشو میگیره و من خیلی منطقی دارم میمیرم از خنده خنده


عاشق وقتایی که گوش همه رو کر میکنیم از حرف و خنده ؛وقتایی که داد میزنی بشرا ؛دهن رویا رو بگیر پیاده شدیم ول کن آقای راننده حواسشون پرت میشه و رویا بقول خودش ساکت شده ولی هنوز داره خاطره تعریف میکنه و تو بهش چشم غره میری و منو بشرا تو نطفه خفه شدیم خنده


 وقتایی که از صبح تا شب پاساژ گردی کردیمو شب اس میدی قرار فردا رو کنسل کنیم پات داره میشکنه از درد و من خیلی محترمانه میزنم :حرف مفت زدی باز ؟ بعد تو فردا صب اس میدی ساعت فلان ؛فلان جا و من این سست عنصریتو میستایم خنده

 

خدایا این روزامونو بیشتر بیشترش کن چشمک

 
/ 3 نظر / 15 بازدید
مریم خوشگله

منم عاشق توام دیووونه مردم از خنده .... این پست رو واسه من گذاشته بودیاااا ... فقط چرا اسم منو نبردی توش ؟؟؟

خانم دوري

کاش یه قرار بذاریم مار و هم برای تمدید روحیه ببرین پاساژ گردی . فقط بگم من جنبه ندارما . یهو از اون خنده های دهاتی می کنم کل پاساژ برگردن نگامون کنن .

ttaanhhaa

الهی آمین ... [دست][دست][دست]