سلام کلانتر

میگم که چقدر نوکرتم  چقدر بچه های گلی دارم البته کمی هم خولید

کلانتر چه دوران سختی رو گذروندیم تا به اینجا رسیدیم.

چه سختیهایی کشیدیم ولی خدا رو شکر زحماتمون بی نتیجه نموند.

کلانتر قربونت برم  ای ی ی ی ی ی ی

کلانتر ساعت حدود 6 صبحه  از ترس اینکه نمازم غذا نشه

منتظرم نماز صبح رو بخونم بعدا بخوابم.

کلانتر خداحافظ 

/ 0 نظر / 6 بازدید