بازم درباره الی

دیشب تو تندیس الی میگه یه بوت میخوام اب توش نره دانشگاه هم بتونم بپوشم باهاش ماشینمم بتونم از تو گل هل بدم بیرون . حسین میگه این همه امکانات فقط تو چکمه پلاستیکی های بازار روز ولایتتون پیدا میشه ...الی میخنده :اره جدیدا طرح ورنیش هم اوردن... (بابا گفتم این خواهرم اپتودیته که ) 

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
سامان

حالا خوبه انتظار نداره باهاش پرواز کنه [قهقهه]

سامان

میگم این الی خانم شما هم عجب اوجوبه ایه ها[چشمک]

سامان

راستی مگه این الی خانم میرن سر زمین که بخوان ماشین هل بدن و از گل در بیارن[زبان]

سامان

راستی عنوان این نوشتت دارای ایهام بود خیلی با حال بود [چشمک] اول فکر کردم باز می خوایی درباره فیلم درباره الی بگی ولی بد از خوندنش فهمیدم داری در باره الی خانم خودتون میگیی[زبان]