به سلامتیه دوستاییکه وقتی میگی یه کاری کن ؛ چراشم نمیپرسن ;)

اینکه آدم یه کساییو تو زندگیش داشته باشه که وقتی میگی یه کاری بکن ؛ اصن چراشم نمیپرسن ؛ بهت حسه قابل اعتماد بودن دست میده ؛ وقتی میگم ویدا ؛جای بحث کردن با دانی ؛ریلیشنتو وردارو نمیگی چرا ؛ینی میدونی که بدتو نمیخوام ؛ وقتی میگم مری اون رضای فلان فلان شده رو بلاک کنو جای نه گفتن ؛ میگی خریااا من رضارو از کجا میشناسم که بخوام تورو بهش بفروشم ؛ قند تو دلم آب میشه ؛ راستی تویی که ازم دوری ؛ تویی که هیچ حرف مشترکی حتا دیگه باهات ندارم ؛ تویی که حاضر نیستم هیجا باهات هیچ ارتباطی داشته باشم ؛ پاش برسه دهنشو سرویس میکنی ؟!

/ 1 نظر / 14 بازدید
ttaanhhaa

موافقم .... من به این میگم دوست داشتن واقعی