ابی و قورمه سبزی

طیه یک عملیاته چریکی جای ظرفه پیرکسه مستطیل نصفه قورمه سبزی رو از قابلمه ریختم رو پیشخون و قالیچه اشپزخونه و رو کابینتا ... جهت کنترلم از درد قورمه سبزی بلند زدم زیره اواز :

با تو گل بود و ترانه با تو بوسه بود و پرواز

گل و بوسه بی تو گم شد بی تو پژمرده شد

اواز

/ 5 نظر / 5 بازدید
الهه

عوض با تو گل بود و ترانه... خوندن باید میگفتی امشب میخوام اینجارو واستون بترکونم ایول؟[مغرور]

سامان

واقعا خسته نباشید[شرمنده]

سامان

راستی این عملیات چریکی نبود دست و پا چلفتی بود [نیشخند]

حسین

عزیزم ناراحت نباش دوستاشتی ریختی ویک نکته انسانها در زندگی اشتباههای زیادی انجام میدهند پس باید به همه آنها گفت دست وپا چلفتی این دید انسانهای کوتا فکر میباشد چون جمع کل رفتار وکردار فرد تراز ان رامشخص میکند نه یک نکته همیشه به فکر تو هستم همسر خوبم [گل][گل][گل][گل]