نظریه

هیچ مردی بی دلیل به زنش شک نمیکنه مگر از دو گروه زیر :

گروه اول :مردهایی که خودشون اهل بخیه اند و به اصطلاح ...ونشون گهیه ...(واقعا معذرت )...

گروه دوم : مردهایی که احساس پایین بودن نسبت به طرف مقابلشون دارن و میخوان با کوبوندن طرفشون خودشونو به چشم بیارن که به این صفت به اصطلاح میگن صفت معاویه ای...

پیوست : بازم تکرار میکنم شکه بیجا ...نه

باجا...

این نظریه شخصیه منه حالا هم میتونی ردش کنی هم قبول ...

/ 0 نظر / 5 بازدید