_مرا فرانسوی ببوس

زدم  : " گفت یه حسی تو دلمه ترانه ش میکنی ؟

                         گفتم چه حسی ؟

                                   گفت گناه داشتم... "

 

زد این نوت من بود :|


زدم مرا فرانسوی ببوس

 

زد از من دزدیده خب :|

 

زدم نوتاتم مث خودت هرجایین

 

زد خب

 

پدسگ داشت مخ میزد باز ؛ همیشه وقتاییکه یه جای دیگه مخ میزد جواب کامنتارو یا با بوس میداد یا با خب ؛ انقد مردم دار بود ینی :|/ 1 نظر / 18 بازدید
ttaanhhaa

نگفتی بالاخره مخ رو زد یا نه؟؟؟؟