درباره پست قبل(سلام کلانتر)

 میبینم که پته هام ریخت رو اب .بله پست قبل رو پدرم نوشته راستش رو بخواین اسم واقعی من تقریبا همینه یعنی از وقتی یادم میاد بابا منو با این اسم صدا میکرد.

یادمه یه بار وقتی کوچیک بودم (شاید 3-4 ساله )(خیلی هم یادمه از اون قبلترش هم یادمه ) یکی از دوستای بابا منو با این اسم صدا کرد منم با اینکه فینگیل بودم ولی از اینکه کسی غیر از بابا منو با این اسم صدا کرد بسیار عصبانی شدم . شاید هم یکی از دلایلی که بابا منو با این اسم صدا میکرد همانا کلانتر بودنم بوده

/ 0 نظر / 6 بازدید