آذر و رحیم 2

هیچی دیگه یعنی آدم هر حرفی بزنه سرش میاد ،این بابای بیخودی ه ما هی گفت رحیم میتونست با اون خرجی که کرد گووووگووووش رو تو اون مدت بگیره ،بعد خودش...

سه ماهه 60 ملیون خرج به بیوه داهاتی کرد که بقول خودش نوکیا رم نمیدونست کودوم وری باید دستش بگیره ،بعد من هی خواستم بگم پدره من ماهی 20 ملیون خرج یه داهاتــــــــــــــــی؟؟؟ هدیه و نیکی مگه چشون بود آخه ،ولی باز زبون به دهن گرفتم ...

باز باز باز

/ 5 نظر / 28 بازدید
ttaanhhaa

این همه روضه خووندی که برگردی سر جای اولت [عصبانی]

نگی

مهدیه دیگه باید کاری که کردو یواش یواش فراموش کنی.. اینجوری نمی تونی زندگی کنی.....

سوگل

مهدیه جونم همیشه می خونمت ولی هر بار که می نویسی نه تنها کم نشده این غمات بلکه احساس می کنم بیشتر داری اذیت میشی روز به روز یعنی خودت داری خودتو اذیت می کنی میدونم سخته حتی تصورش ولی خودت چی شوهرت پسرت تا چشم به هم بزنی روزا میگذرن و از اینکه چرا سخت گذروندی و سخت گرفتی پشیمون میشی فدات شم بیخیال باش یکم گذر زمان و فراموشی بهترین چیزه دوست دارم مواظب خودت باش [گل][ماچ][قلب]

سوگل

مهدیه جونم همیشه می خونمت ولی هر بار که می نویسی نه تنها کم نشده این غمات بلکه احساس می کنم بیشتر داری اذیت میشی روز به روز یعنی خودت داری خودتو اذیت می کنی میدونم سخته حتی تصورش ولی خودت چی شوهرت پسرت تا چشم به هم بزنی روزا میگذرن و از اینکه چرا سخت گذروندی و سخت گرفتی پشیمون میشی فدات شم بیخیال باش یکم گذر زمان و فراموشی بهترین چیزه دوست دارم مواظب خودت باش [گل][ماچ][قلب]

المیرا

هی خواهر... تورو خدا یه ذره آروم باش[ناراحت][ماچ]