غروب رفتیم رفاه یکم خرت و پرت واسه دفتر بابا خریدیم و اوردیم خونه دوباره رفتیم بیرون اینبار ممد شوخ (کیا ممد شوخو میشناسن ) الویه خوردیمو کوکتل پنیر و سالاداندونزی واسه بابا هم الویه گرفتیم (اخه بابا عاشق الویه های اونجاس و هر وقت از اونجا رد میشیم میخره)اومدیم خونه الانم مامان و بابا میان اینجا وسایل رو ببرن ...نمایندگی احمق هم 100 تومن باج گرفت تا ماشینو بعد از دو هفته تحویل بده (خیر سرش) حسین میگه مگان و ال 90 و مزدا3 و ایناماشینای خوبین به شرط اینکه برات اتفاقی نیوفته والا واسه درست کردنش زنده و مرده هاتو میارن جلوی چشت... با برگه گارانتی تو ایران فقط میتونی خدمات خروس قندی طلب کنی و لا غیر ...