دیشب تو تندیس الی میگه یه بوت میخوام اب توش نره دانشگاه هم بتونم بپوشم باهاش ماشینمم بتونم از تو گل هل بدم بیرون . حسین میگه این همه امکانات فقط تو چکمه پلاستیکی های بازار روز ولایتتون پیدا میشه ...الی میخنده :اره جدیدا طرح ورنیش هم اوردن... (بابا گفتم این خواهرم اپتودیته که )