منو الی یه بازی جدید یاد گرفتیم اسمش گوجه بازیه ...بازیشم اینجوریه که گوجه فرنگی رو از وسط 4 قسمت میکنیم بعد پوستش رو میگیریم طرف خودمون و با ضرب بالا پرت میکنیم تو سر و کله هم ... (هیچم اینطور نیست خیلی هم بازیه عاقلانه ایه )...شبی که الی رسید این بازی رو کشف کردیم... خیلی حال داد همه موهای الی گوجه ای شده بود... ولی یکی دو بار جا خالی داد گوجه ها پخش شد رو رو تختی مامان اینا ...بیچاره مامان میخواست گریه کنه از دستمون ...