الی : من  5-6 راه میوفتم 7-8 پیش شمامتعجب(حدود 400 کیلو متر راهه با احتساب شلوغی تعطیلیا گوله کنه 4 -5 ساعت تو راهه)...اصولا رانندگی این بشر سوژه ایه ...

یه هفته بود ماشین خریده بود با عارفه(یکی از دوستان بسیار صبور و کم حرفش)از دانشگاه میومدن (سرعت بالا جاده بارونی الی هم ارتیست)یکی میپیچه جلوشون اینم ماشینو اینور میکنه اونور میکنه(همزمان خواهر مادر طرف رو هم مورد لطف و عنایت قرار میداده)سر میخوره 3 دور میچرخه بعد دلش خنک نمیشه دو تا ملق میزنه بازم دلش خنک نمیشه میفته تو یه گوداله یک ونیم متری ... مردم همه جمع میشن اینا رو از تو ماشین میارن بیرون وحالا فیلم نگیر کی فیلم بگیر حالا عکس ننداز کی عکس بندازکه خانم شما فقط بگو این ماشینو چطوری تو این سوراخ جاکردی (فکر کنین 206 اونم هاچ بک نه صندوقدارو از جلو جوری بندازی تو سوراخ که زیر و روی ماشین و کاملا ببینی جلوش رو که تو چال افتاده نمیبینی عقبش هم سرش به اسمونه داره شکایت الی رو به درگاه خدا میبره البته از پشت)خلاصه تا جرثقیل بیاد الیبازم الیگریهعارفه بد بخت هم از دست الیgirl_cray.gifبابا هم تو تهران اونم از دست الیکلافه

خلاصه این شوماخر ما راه که میوفته همه نفسهارو تو سینه حبس میکنن اگه تا رسیدنش تموم نکرده باشن وقتی رسید میدن بیرون ...

جدیدا هم زنگ میزنه ریموتو بزنین من پایینم خدا خیرش بده از قبل نمیگه مامان و بابا سکته نکنن...(بابا من که گفتم خواهرم ادم حسابیه دروغگو)...