دیروز شله زرد پختم یه دیگ گنده ... یکم داشت شل میشد که به دادش رسیدم ولی خیلی خوشمزه شده بود (ایکون کلانتر از خود راضی)همه جا هم پخش کردیم با پودر پسته و پودر نارگیل و خلال بادوم و نصفه گردو و دارچین هم تزیینشون کردم... الانم داریم میریم منزل مادر همسر تا بعد بااااااااای